شرکت توسعه راهبردی امین در فروردین ۱۳۸۹ تاسیس شد. این شرکت با هدف پالایش و بومی‌سازی فضای مجازی برای کودک و نوجوان ایرانی اواخر سال ۱۳۹۴ زیست‌بوم انارستان را پایه‌گذاری کرد تا زیر ساخت‌های لازم برای تامین محتوای آموزشی و پرورشی کودک و نوجوان ایرانی را فراهم کند بدین ترتیب دنیایی از خدمات ارتباطی، محتوای مفید و جذاب و ابزارهای دوستدار کودک و نوجوان را در بستری سالم در کنار امکان مدیریت توسط والدین، یک زیست‌بوم دوستدار کودک و نوجوان ایرانی را در فضای مجازی شکل داده است. رویکرد راهبردی انارستان، غنی‌سازی در لایه محتوا، ایجاد جذابیت برای جامعه‌ی هدف و همزمان جداسازی اینترنت ویژه کودک و نوجوان از اینترنت جهانی است و این ماموریت را بر پایه راهبرد «مشارکت وسیع» انجام می‌دهد.

بیشتر درباره شرکت توسعه مدیریت راهبردی امین ...