پلتفرم تأمین مالی جمعی

یک بستر تأمین‌ سرمایه برپایه جمع‌سپاری برای طرح‌های نوآورانه و کسب وکارهای کوچک است که مشتریان نقش سرمایه‌گذاران را ایفا می‌کنند و به‌صورت دو سویه میان سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران راه‌اندازی شده است.

بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط، توانایی تامین سرمایه لازم را ندارند، از سویی بانک‌ها به دلیل خطرپذیری بالای صنایع و کسب‌وکارهای کوچک تمایل ندارند به آنها تسهیلات اعطا کنند. راهکار نوین برای رویارویی با این چالش تامین مالی جمعی (Crowdfunding)، است، این روش‌ نوعی جمع‌سپاری با هدف تأمین سرمایه از یک جمعیت (مردم، خیّرین، سرمایه‌گذاران و…) است. مهم‌ترین ویژگی این شیوه تاکید بر تمرکز زدایی است، به‌طوری‌که یک ساختار شبکه‌ای در تأمین‌مالی بنا می‌شود و در رقابت با الگوهای سنتی واسطه مالی(بانک) در تأمین مالی حذف می‌شود.

هلدینگ امین با تمرکز بر حمایت از تولیدات داخلی و کسب و کارهای بومی برای کمک به رونق تولید و رشد اقتصادی کشور، با ارائه این پلتفرم بستری امن و مطمئن برای سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات فراهم کرده است . پلتفرم تأمین مالی جمعی یک بستر ارتباطی دو سویه میان سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران است. سرمایه‌گذاران، سرمایه مورد نیاز برای توسعه یک کسب و کار تولیدی و یا صادراتی را تأمین می‌کنند و به صورت تضمین شده، قسط سود و در پایان اصل سرمایه خود را دریافت می‌کنند.