زیست‌بوم یاقوت

یاقوت یک زیست‌بوم در حوزه بلاکچین است که خدمات متنوعی از آموزش، تولید محتوا و توسعه دانش تا تامین مالی، جذب منابع و خدمات هدایت‌گری گروه‌های سازمانی را ارائه می‌کند.

شرکت فناوری‌های هوشمند مالی امین، زیست‌بوم یاقوت را در قالب یک مرکز جامع سازمان‌یافته در زمینه دانش بلاک‌چین طراحی کرده است. اهداف تاسیس این زیست‌بوم عبارتند از: ارتقا دانش و توانمندی فنی و مدیریتی، پی‌ریزی و توسعه شبکه کنشگران حوزه بلاکچین و رمز ارزها در سطح داخلی و بین‌المللی، تسهیل سرمایه‌گذاری و جذب منابع مالی برای پیاده‌سازی و توسعه استارتاپ‌های مبتنی بر بلاکچین.

زیست‌بوم یاقوت از آکادمی، صندوق سرمایه‌گذاری، باشگاه و مرکز مشاوره تشکیل شده است، آکادمی یاقوت، در حوزه آموزش و برگزاری رویدادهای علمی و آموزشی، تولید محتوای تخصصی و توسعه دانش عمیق و کارآمد در زمینه فناوری بلاکچین و رمز ارزها فعالیت می‌کند، صندوق سرمایه‌گذاری یاقوت با هدف تامین مالی و جذب منابع از طریق تشکیل سبدهای سرمایه‌گذاری مشترک با سرمایه‌گذاران راه‌اندازی شده‌است، باشگاه یاقوت کار منتورینگ و هدایت تیم‌های سازمانی را برعهده می‌گیرد و مرکز مشاوره یاقوت، خدمات مشاوره تخصصی در زمینه بلاکچین ارائه می‌کند.